Svag miljömålsuppfyllelse på länsnivå

(Miljömål.)