Kärnkraftverk måste redovisa åtgärdsplaner

(Energi)

Strålsäkerhetsmyndigheten kräver att landets kärnkraftverk redovisar åtgärdsplaner efter EU:s stresstester.

Efter kärnkraftsolyckan i Japan förra året genomförde EU stresstester av alla kärnkraftverk inom unionen. De svenska resultaten har sedan granskats av internationella experter och nu kräver Strål­säkerhetsmyn­dig­heten (SSM) att kärnkraftverken presenterar planer för hur de tänker stärka tåligheten mot jordbävningar, översvämningar och extrema väderförhållanden.
– Vi ser inga behov av omedelbara åtgärder från kärnkraftverken. Men arbetet med stresstesterna har ändå varit viktigt eftersom det visat både på möjliga förbättringsåtgärder och på brister som måste åtgärdas av verken på längre sikt för att stärka reaktorernas tålighet mot exempelvis naturkatastrofer, säger Jan Hanberg, enhetschef på SSM, i ett pressmeddelande.
Åtgärdsplanerna ska redovisas senast den 15 september.

Samtidigt meddelar
EU-kommissionen och unionens expertorgan för kärnkraftssäkerhet Ensreg att stresstesterna ska få en fortsättning i en gemensam handlingsplan för att ytterligare stärka säkerheten vid Europas kärnkraftverk