Expertkommentarer

Vattenåtgärder: Jordbruket får minskat ansvar och undantagen blir fler

Efter begäran av Vattenmyndigheterna själva och flertalet kommuner, myndigheter samt organisationer har regeringen prövat och beslutat om Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Beslutet innehåller bland annat krav på justeringar och kompletteringar, skriver Agnes Larfeldt Alvén.

Det här betyder regeringens MKB-förslag

Regeringen vill ändra miljöbalkens kapitel om miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Advokat Pia Pehrson förklarar vad förslaget innebär.

Så ska dricksvattnet skyddas från bekämpningsmedel

En ny vägledning tolkar lagstiftningen om prövning av tillstånd för bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Den vänder sig främst till prövningsmyndigheter men även till rådgivare och företag inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, skriver Susanna Hogdin och Emil Jansson i en expertkommentar.

Miljöbrottslingar får näringsförbud

För första gången utfärdas näringsförbud för enbart miljöbrottslighet. Denna möjlighet borde kunna användas i större omfattning, skriver Lag & rätts miljörättsexpert Stefan Karlmark.

Etiketten gjorde införseln olaglig

Den som för in en vara till Sverige som är märkt som om den innehåller något som är artskyddat riskerar åtal för smugglingsbrott – oavsett vad innehållet faktiskt är.

Så tolkas EU:s strikta vattendom

Advokat Agnes Larfeldt Alvén berättar om rättsutvecklingen sedan EU-domstolen slog fast att medlemsstater inte ska lämna tillstånd till verksamheter om det kan försämra ytvattnets status.

Otillåten fabrik får rabatt

Bolaget drev en fabrik utan tillstånd i flera år och fick en företagsbot för det. Men boten minskades till hälften bland annat för att tillsynsmyndigheten varit långsam.

Så fungerar nya bullerreglerna

Ny lagstiftning infördes under sommaren och mer kommer. Tomas Underskog, advokat vid Advokatfirman Åberg & Co, redogör för den senaste utvecklingen när det gäller lagstiftning om buller.

En enda skrotkörning gav fängelse

Tillsynen av transporter av farligt avfall är mycket svag, konstaterade nyligen Riksrevisionen. Åtal ledde i detta fall till fyra månaders fängelse och 50 000 i företagsbot för en enda skrotfärd.

Landshövding lät bli att åtalsanmäla

Landshövdingens uttalanden i media om att det var viktigt att vänta med åtalsanmälan mot Northland Resources är inte bara felaktig utan förödande för miljöarbetet, skriver Stefan Karlmark.

Alla expertkommentarer »