Ledare: Ingen rabatt

Det blev ingen rabatt på tillsynsavgiften,skriver Pernilla Strid i Lag & rätt nr 7-8.