Så ska dricksvattnet skyddas från bekämpningsmedel

En ny vägledning tolkar lagstiftningen om prövning av tillstånd för bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Den vänder sig främst till prövningsmyndigheter men även till rådgivare och företag inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, skriver Susanna Hogdin och Emil Jansson i en expertkommentar.